August 29, 2023

GA4 หรือ Google Analytic 4 คืออะไร

GA4 คืออะไร การวิเคราะห์และติดตามผลในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การที่ธุรกิจสินค้าของเราสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและสามารถปรับแผนการตลาดให้ตอบโจทย์ได้มากที่สุดนั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสที่ทำให้ยอดขายบรรลุเป้าหมายได้ง่าย โดยสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจให้เกิดผลดี ก็คือการวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าและนำมาปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนที่ดีขึ้น การใช้  Google Ana­lyt­ics 4 (GA4) มาช่วยเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และติดตามผลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ใช้ในยุคดิจิทัลได้ดีที่สุด 

GA4 คืออะไร 

GA4 คืออะไร 

Google Ana­lyt­ics 4 (GA4) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google รุ่นล่าสุด ที่เข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจเติบโต

อีกทั้งยังช่วยทำให้เราสามารถเข้าใจและติดตามพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการติดตามทั้งการเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือ การแบ่งปันข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์แบบมุมมองรวม (cross-plat­form analy­sis) อีกด้วย 

ประโยชน์ของ GA4

ประโยชน์ของ GA4

อย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่า GA4 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลรุ่นล่าสุด ที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วของ Google โดยเครื่องมือนี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เราเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ด้วยการใช้เครื่องมือ GA4 ก็ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างด้วยกันดังนี้ 

GA4 ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงการเข้าใช้งานที่เกิดขึ้นบนหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าโดยละเอียดขึ้นและเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์

ระบบข้อมูลใน GA4 ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ง่าย เช่น การคลิกปุ่ม การกรอกแบบฟอร์ม หรือการเล่นวิดีโอ เป็นต้น

GA4 ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงวงจรชีวิตของลูกค้าตั้งแต่เข้าระบบครั้งแรก จนถึงการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะยาว ซึ่งช่วยในการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดได้ดีขึ้น

GA4 สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ และช่วยสร้างความเข้าใจในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า 

ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI และการเรียนรู้ของระบบ GA4 สามารถให้ข้อมูลที่ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคต 

จะเห็นได้ว่า Google Ana­lyt­ics 4 (GA4) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และติดตามผลที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการติดตามแบบรวม 

การวิเคราะห์เหตุการณ์ และการวิเคราะห์รูปแบบการทำซ้ำ GA4 สามารถช่วยทำให้ธุรกิจของเราสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างละเอียด

อีกทั้งยังช่วยวางแผนดำเนินการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้ากับความต้องการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

การใช้ GA4

การใช้ GA4 ควรเริ่มตอนไหน

ในส่วนของการใช้งาน Google Ana­lyt­ics 4 (GA4) นับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจให้ถูกต้องมากขึ้น

การเริ่มต้นใช้งาน GA4 นั้นควรมีการวางแผนและการทำงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์จริงๆ ดังนั้นเรามาดูกันว่าการใช้ GA4 ควรมีขั้นตอน หรือ รูปแบบการใช้งานไหนกันบ้าง

การเริ่มต้นใช้งาน GA4 ควรเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ ก่อนอื่นคุณควรรู้ในเรื่องของข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์, การกระทำบนแอปพลิเคชัน, การซื้อสินค้า เป็นต้น เพื่อให้การตั้งค่า GA4 สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของคุณมากที่สุด 

หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว คุณต้องทำการสร้าง Prop­er­ty ใน GA4 และตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น URL เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม

หลังจากตั้งค่า Prop­er­ty แล้ว ก็ต้องนำรหัสการติดตาม (Track­ing Code) ที่ GA4 ให้มาติดตั้งบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบสามารถติดตามการกระทำของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ คุณควรกำหนดเหตุการณ์ที่ต้องการติดตาม เช่น การคลิกปุ่ม, การกรอกแบบฟอร์ม, การทำซ้ำ และตั้งค่าการติดตามให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคุณ

หลังจากที่ระบบได้รับข้อมูลการติดตามมาเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือใน GA4 เพื่อสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์แบบเวลาจริง, การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างระยะเวลา, และการวิเคราะห์แนวโน้ม เป็นต้น

ข้อมูลที่ได้จาก GA4 นั้นสามารถนำมาปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ดังนั้นคุณควรนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนของธุรกิจ

สรุป

การเริ่มต้นใช้งาน Google Ana­lyt­ics 4 (GA4) ควรเริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิเคราะห์

จากนั้นทำการตั้งค่า Prop­er­ty, เพิ่มรหัสการติดตาม, กำหนดเหตุการณ์และการติดตามตามความต้องการ และใช้ข้อมูลที่ได้รับในการปรับปรุงและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ 

คุณจะสามารถใช้ GA4 ในการวิเคราะห์และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่ในธุรกิจของคุณได้ แต่ถ้าหากคุณมีข้อสงสัย หรือ ต้องการที่ปรึกษาสำหรับ ทำการตลาดออนไลน์ สามารถติดต่อ Enterblue­print ของเราได้ทุกเวลา เรามีทีมงานคุณภาพคอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง


✨ สนใจร่วมงานกับ Enterblueprint ✨

🔴 Tel : 065 — 628 — 7422

🟢 Line@ : Enterblueprint

🔵 Face­book : Enterblue­print

🟡 E‑mail : info@Enterblueprint.com

Line Enterblueprint

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences Save