July 18, 2023

[อัปเดต] เทรนด์การตลาดปีหน้า 2024 มีอะไรใหม่ ๆ น่าสนใจบ้าง

การตลาด 2024

จะเห็นได้ว่าเทรนด์การตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องตามพัฒนาการของเทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริโภคของผู้คน ดังนั้น เทรนด์การตลาดประจำปี 2024 อาจมีอะไรใหม่ ๆ ที่ทำให้เราได้ตื่นเต้นอยู่เสมอ ดังต่อไปนี้

การตลาด 2024

 1. การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์

การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตและช่องทางออนไลน์จะยังคงเติบโตต่อไปในปี 2024 โดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e‑commerce)

และสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อดึงดูดความสนใจและความไว้วางใจของลูกค้าในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง

 1. การตลาดผ่านแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันจะเป็นช่องทางที่สำคัญในการติดต่อและสื่อสารกับลูกค้าในปี 2024 โดยเจ้าของธุรกิจอาจจะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเองขึ้นมาหรือใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมหรือรับข้อมูลสินค้าบริการได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

 1. การตลาดผ่านการสื่อสารแบบเสียง (Voice Marketing)

คือ การเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานสมาร์ทสปีกเกอร์ (smart speak­ers) เช่น Ama­zon Echo หรือ Google Home การตลาดผ่านการสื่อสารแบบเสียงจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในปี 2024 

ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สามารถเป็นเสียงที่มีคุณค่าและน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมนี้

 1. การตลาดโซเชียล

โซเชียลจะยังคงเป็นอีกช่องทางที่สำคัญในการตลาดในปี 2024 โดยผู้ประกอบการจะต้องใช้กลยุทธ์การตลาดในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความสนใจและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Face­book, Insta­gram, Twit­ter, LinkedIn ฯลฯ

 1. การตลาดในรูปแบบ AI (Artificial Intelligence)

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตลาด ในปี 2024 การใช้งาน AI ในการปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้า (cus­tomer experience) 

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (cus­tomer data ana­lyt­ics) และการตัดสินใจในการตลาดจะเป็นที่นิยมมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความตอบสนองในการตลาด

 1. การตลาดที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

การตลาดที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน จะอยู่ในรูปแบบของความรับผิดชอบทางสังคมจะเพิ่มขึ้นในปี 2024 

โดยเจ้าของธุรกิอาจจะต้องมีความตั้งใจที่จะสร้างแบรนด์ที่มีค่านิยมเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนกิจกรรมสังคมที่เกี่ยวข้อง และการสร้างความเชื่อมั่นในลูกค้าด้วยการปฏิบัติที่ดีทางองค์กรนั่นเอง

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า เทรนด์การตลาด ในปี 2024 นั้นยังคงมีการต้องปรับเปลี่ยนไปตามตลาดและความต้องการของลูกค้า 

ดังนั้นการทำการตลาดนั้นต้องทำไปเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าได้อย่างเต็มที่

เลือกอ่านบทความเกี่ยวกับ การตลาด เพิ่มเติม ได้ดังนี้

social media 2024

แพลตฟอร์ม social media มาแรง 2024

ในปี 2024 อาจมีแพลตฟอร์ม Social Media ที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและเสนอโอกาสใหม่ในการตลาดออนไลน์ ซึ่งนี่คือแพลตฟอร์มที่กำลังมาแรงในปี 2024

 1. TikTok

Tik­Tok ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในปีก่อนหน้า และมีผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก 

ในปี 2024 Tik­Tok อาจยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลมากในการตลาด ด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าหรือบริการที่ต้องการโฆษณา

 1. Instagram

Insta­gram เป็นแพลตฟอร์มที่ยังคงได้รับความนิยมในการแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ ในปี 2024 Insta­gram อาจยังคงสร้างโอกาสใหม่ในการตลาด 

โดยให้ผู้ประกอบการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการใช้คุณลักษณะและเครื่องมือใหม่ๆ เช่น IGTV, Insta­gram Reels, และ Insta­gram Shop­ping เพื่อสร้างประสบการณ์การตลาดที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 1. LinkedIn

LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นเนื้อหาทางธุรกิจและความสำคัญในการเชื่อมโยงกับคนที่มีธุรกิจหรือองค์กร ในปี 2024 LinkedIn อาจเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสำคัญสำหรับการตลาดธุรกิจและการสร้างความรู้แบบบุคคลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

สังคมออนไลน์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความนิยมของแพลตฟอร์ม Social Media ในปี 2024 อาจเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน แนะนำให้ติดตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดของคุณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เลือกอ่านบทความเกี่ยวกับ Social Media เพิ่มเติม ได้ดังนี้

google 2024

ความสำคัญของ Google ในปี 2024

Google ยังคงเป็นองค์กรและแพลตฟอร์มที่มีความสำคัญที่สูงในปี 2024 และเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการตลาดออนไลน์และธุรกิจต่างๆ นี่คือความสำคัญของ Google ในปี 2024

 1. การค้นหา

Google เป็นเครื่องมือค้นหาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก การทำ SEO (Search Engine Opti­miza­tion) เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์และเนื้อหาให้ตรงกับเกณฑ์ของ Google ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่อย่างสูงในผลการค้นหาและการเพิ่มโอกาสในการเจรจาตลาดออนไลน์

 1. โฆษณาออนไลน์

Google Ads เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่สำคัญที่สุด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถโฆษณาและโปรโมทสินค้าหรือบริการของตนได้อย่างมีเป้าหมาย โดยการใช้โฆษณาบนเครือข่ายค้นหาของ Google, YouTube และเครือข่ายพาร์ทเนอร์อื่นๆ จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มยอดขาย

 1. บริการเมล์และคลาวด์

Google มีบริการอีเมล์ (Gmail) และบริการคลาวด์ (Google Dri­ve, Google Docs, Google Sheets, Google Slides) 

ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกันและการแชร์เอกสารในธุรกิจ การใช้บริการเมล์และคลาวด์ของ Google ช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์และแบ่งปันข้อมูล

 1. แอปพลิเคชันมือถือ

Google Play Store เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งาน Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การมีการเผยแพร่แอปพลิเคชันใน Google Play Store ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้ใช้ Android และเพิ่มโอกาสในการตลาดและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน

อีกทั้งการเข้าใช้บริการและแพลตฟอร์มของ Google เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตลาดออนไลน์ และสร้างโอกาสในการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจในปี 2024 เพราะฉะนั้นการทำเว็บไซต์และ การทำ SEO เพื่อตอบโจทย์ให้ธุรกิจของคุณถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

เลือกอ่านบทความเกี่ยวกับ Google เพิ่มเติม ได้ดังนี้


✨ สนใจร่วมงานกับ Enterblueprint ✨

🔴 Tel : 065 — 628 — 7422

🟢 Line@ : Enterblueprint

🔵 Face­book : Enterblue­print

🟡 E‑mail : Enterblueprint@gmail.com

Line Enterblueprint

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences Save