June 16, 2023

ChatGPT คืออะไร

Chat­G­PT คือ โมเดลภาษาที่ถูกสร้างขึ้นโดย Ope­nAI โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (deep learn­ing) ที่เรียกว่า GPT (Gen­er­a­tive Pre-trained Transformer) 

ซึ่งเป็นโมเดลประมวลผลภาษาธรรมชาติ (nat­ur­al lan­guage pro­cess­ing) ที่มีความสามารถในการสร้างข้อความที่มีความหมายและคำตอบที่สอดคล้องกับคำถามหรือคำสั่งที่ได้รับจากผู้ใช้

ChatGPT ถูกสร้างขึ้น เพื่ออะไร?

ChatGPT ถูกสร้างขึ้น เพื่ออะไร?

Chat­G­PT นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการในรูปแบบการสนทนา (chat) ผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยสามารถตอบคำถาม, ให้ข้อมูล, เสนอคำแนะนำ หรือพูดคุยเพื่อสนับสนุนการสื่อสารกับผู้ใช้ 

โดยสามารถใช้งานได้ในหลายภาษาและสามารถปรับปรุงความเข้าใจและการตอบสนองจากประสบการณ์การใช้งานในขณะที่ได้รับการสอนเพิ่มเติมในการใช้งานจริง Chat­G­PT สามารถนำไปใช้ในหลายสถานการณ์ 

เช่น เว็บไซต์ช่วยเหลือลูกค้า, แพลตฟอร์มสนทนาออนไลน์, แอปพลิเคชันสนทนา AI, และอื่นๆ ที่ต้องการการสื่อสารกับผู้ใช้อย่างราบรื่นและเข้าใจได้ 

GPT

Chat­G­PT ได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลจากอินเทอร์เน็ต 

เพื่อเรียนรู้ความหมายและโครงสร้างของประโยคและข้อความภาษาธรรมชาติ

โดยการฝึกฝนนี้เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกที่เรียกว่า Trans­former ที่มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาการแปลภาษา และการสร้างประโยคภาษาธรรมชาติ 

โดยโมเดลจะเรียนรู้การใช้ภาษาจากข้อมูลในโลกจริง เพื่อเข้าใจและตอบสนองตามความหมายของคำถามหรือข้อความที่ได้รับ

โดย GPT ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง Trans­former ซึ่งเป็นโมเดลประมวลผลที่มีความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของคำที่อยู่ในบริบทต่างๆ 

โดยสามารถทำนายคำต่อไปของประโยคหรือข้อความที่กำลังพูดถึง หรือสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบทที่กำหนดให้

หลักการทำงานของ ChatGPT

โดย หลักการทำงานของ ChatGPT มีดังนี้

 1. ChatGPT เข้าใจประโยคหรือคำถาม

Chat­G­PT จะวิเคราะห์และเข้าใจประโยคหรือคำถามที่ได้รับมา โดยใช้โครงสร้าง Trans­former ในการแยกแยะคำศัพท์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทที่กำลังพูดถึง

 1. ChatGPT สร้างคำตอบหรือเนื้อหา

Chat­G­PT จะนำข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างคำตอบ โดยอาจใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกฝนกับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับคำถามหรือประโยคที่กำหนด

 1. ChatGPT ส่งคำตอบ 

Chat­G­PT จะส่งคำตอบหรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นไปยังผู้ใช้ ซึ่งอาจเป็นข้อความเป็นตอบกลับทันทีหรือเป็นการสนทนาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ตามการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และ ChatGPT

ความสามารถของ Chat­G­PT ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและข้อมูลที่ได้รับ และอาจมีข้อจำกัดในการเข้าใจหรือตอบสนองต่อบางประเด็นที่ซับซ้อนหรือทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม Ope­nAI กำลังพยายามพัฒนาและปรับปรุงโมเดลเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของ Chat­G­PT ต่อไปเรื่อยๆ

ข้อดีของ ChatGPT

ข้อดีของ ChatGPT

Chat­G­PT มีข้อดีมากมายที่ทำให้เป็นโมเดลที่น่าสนใจและนำไปใช้งานได้หลากหลายวิธี คือ

 1. ChatGPT สามารถในการสื่อสาร

Chat­G­PT สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาธรรมชาติได้อย่างราบรื่น โดยสามารถตอบคำถามและประมวลผลข้อมูลจากประโยคหรือข้อความที่ได้รับมาให้เหมือนกับการสนทนากับมนุษย์

 1. ChatGPT ความหลากหลายในการใช้งาน

Chat­G­PT สามารถนำไปใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น แพลตฟอร์มสนทนาออนไลน์, เว็บไซต์ช่วยเหลือลูกค้า, แอปพลิเคชันสนทนา AI, และอื่นๆ ที่ต้องการการสื่อสารกับผู้ใช้

 1. ChatGPT รวดเร็วและคุณภาพของการตอบสนอง

Chat­G­PT สามารถให้คำตอบอย่างรวดเร็วและสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง โดยสามารถตอบคำถามที่ซับซ้อนหรือแสดงความเข้าใจในหลายประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ChatGPT เรียนรู้แบบเรียลไทม์

Chat­G­PT สามารถเรียนรู้และปรับปรุงการตอบสนองตามประสบการณ์การใช้งานจริง ซึ่งทำให้มีความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาการให้คำตอบที่ดียิ่งขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้

 1. ChatGPT ใช้งานในหลายภาษา

Chat­G­PT มีความสามารถในการใช้งานในหลายภาษา ซึ่งทำให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ที่ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้ความสามารถของ Chat­G­PT ยังคงเติบโตและพัฒนาต่อไปเนื่องจากการวิจัยและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

และ Chat­G­PT อาจมีข้อจำกัดบางประการเช่นการไม่สามารถเข้าใจหรือตอบสนองได้อย่างถูกต้องในกรณีที่มีความซับซ้อนหรืออุปสรรคเทคนิคทางภาษา 

Chat GPT ใช้งานอย่างไร?

Chat GPT ใช้งานอย่างไร?

 1. การเข้าถึง ChatGPT

เข้าถึง Chat­G­PT สามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์มหรืออินเทอร์เฟซที่มี Chat­G­PT บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือผ่าน API ที่ให้บริการ

 1. การส่งข้อความ ChatGPT 

ในการใช้งาน Chat­G­PT คุณส่งข้อความหรือประโยคที่ต้องการสนทนาผ่านอินเทอร์เฟซหรือ API โดยอาจเป็นคำถาม, คำสั่ง, หรือข้อความใดๆ ที่คุณต้องการให้ Chat­G­PT ตอบสนองหรือประมวลผล

 1. การประมวลผล ChatGPT 

Chat­G­PT จะรับข้อความที่ได้รับมาและประมวลผลในระบบของตนเพื่อสร้างคำตอบหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อความหรือคำถามนั้น ๆ 

 1. การรับคำตอบ ChatGPT 

สุดท้าย Chat­G­PT จะส่งคำตอบหรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นมายังแพลตฟอร์มหรืออินเทอร์เฟซของคุณ เพื่อให้คุณสามารถดูคำตอบหรือประมวลผลที่ได้รับและใช้งานต่อไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันมี AI เข้ามาเป็นตัวช่วยในการเขียน Con­tent เกิดขึ้นมากมาย 

แต่บริษัท Enterblue­print ของเราใส่ใจในเรื่องของ Ever­green con­tent ที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ User มากกว่า


𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐛𝐥𝐮𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐜𝗼., 𝐋𝐭𝐝

บริษัท เอ็นเตอร์ บลูพรินท์ จำกัด

บริษัทรับทำการตลาดออนไลน์ และ รับทำ seo

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

✨ ติดต่อ Enterblueprint ✨

🔴 Tel : 065 — 628 — 7422

🟢 Line@ : Enterblue­print

🔵 Face­book : Enterblue­print

🟡 E‑mail : Enterblueprint@gmail.com

Line Enterblueprint

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences Save