June 23, 2023

Google Keyword Planner คืออะไร

เลือกอ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

Google Keyword Planner คืออะไรและมีวิธีการใช้อย่างไร?

Google Key­word Plan­ner คือ อีกหนึ่งเครื่องมือฟรีจาก Google ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถวิเคราะห์และค้นหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาในเครื่องมือการตลาดออนไลน์ของ Google Ads หรือ Google Ads plat­form รวมถึงยังสามารถนำมาปรับใช้กับการทำ SEO ได้อีกด้วย

Google Key­word Plan­ner ช่วยให้ทุกคนสามารถค้นหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของตนเอง 

โดยสามารถเพิ่มคำสำคัญหลาย ๆ คำได้เพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงปริมาณการค้นหาเฉลี่ยต่อเดือนและค่าคลิกที่ประมาณได้จากการโฆษณาด้วย Google Ads

อีกทั้งยังสามารถใช้ Google Key­word Plan­ner เพื่อวิเคราะห์คำสำคัญที่จะนำมาใช้ในแคมเปญการตลาดออนไลน์ 

เพื่อให้ได้คำสำคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ในการโฆษณาออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์ บล็อก หรือแอปพลิเคชัน 

โดยส่วนมากนิยมใช้ในการวิเคราะห์คำสำคัญที่จะนำมาใช้ใน Google Ads แต่ก็สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์หรือยูทูปได้อีกด้วย

เครื่องมือ Google Keyword Planner

เครื่องมือ Google Keyword Planner ยังมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. ประเมินการแข่งขันคำสำคัญ

Google Key­word Plan­ner จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับความแข็งของคำสำคัญในการแข่งขันกับคำสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับค่าคลิกที่ประมาณได้ ความถี่ของการค้นหาเฉลี่ยต่อเดือน และคะแนนการแข่งขันของคำสำคัญนั้นๆ

 1. ปรับแต่งและกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ

ผู้ใช้งานสามารถระบุเป้าหมายในการค้นหา เช่น ปริมาณการค้นหาต่อเดือน หรือช่วงราคาที่เป็นไปได้สำหรับการคลิกโฆษณา ซึ่งจะช่วยให้เครื่องมือแสดงคำแนะนำที่สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้น

 1. วิเคราะห์และเปรียบเทียบคำสำคัญ

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มคำสำคัญที่สนใจใน Google Key­word Plan­ner เพื่อดูข้อมูลและการแนะนำเพิ่มเติม เครื่องมือจะแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำสำคัญเหล่านั้น รวมถึงปริมาณการค้นหาต่อเดือน คะแนนคำสำคัญ และความถี่ของคำสำคัญในแบบกำหนดเอง

 1. วิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับประชากรเป้าหมาย

Google Key­word Plan­ner สามารถแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชากรเป้าหมายที่ผู้ใช้งานต้องการเข้าถึง ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ตลาดและกำหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

Google Key­word Plan­ner เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้ Google Ads เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณาและการเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์

วิธีการใช้งาน Google Keyword Planner

วิธีการใช้งาน Google Keyword Planner

 1. เข้าสู่ระบบ Google Ads

เข้าสู่ระบบบัญชี Google Ads ของคุณ หากยังไม่มีบัญชี คุณต้องสร้างบัญชี Google Ads ก่อนที่จะเข้าถึง Google Key­word Plan­ner ได้

 1. เข้าสู่ Google Keyword Planner

เมื่อเข้าสู่ระบบ Google Ads ให้คลิกที่ “เครื่องมือและการตั้งค่า” จากนั้นเลือก “คำสำคัญและวิธีการค้นหา” และคลิกที่ “คำสำคัญและวิธีการค้นหาใน Google Key­word Planner”

 1. เลือกเครื่องมือ Keyword Planner

จากหน้าเว็บ Google Key­word Plan­ner คุณจะเห็นเครื่องมือสองประเภท คือ “ค้นหาคำสำคัญใหม่” และ “เปรียบเทียบแผนการค้นหา” เลือกเครื่องมือที่ต้องการใช้ตามความต้องการของคุณ

 1. ค้นหาคำสำคัญ

ในเครื่องมือ “ค้นหาคำสำคัญใหม่” ให้ใส่คำหรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสินค้าของคุณในช่อง “คำหลักหรือเว็บไซต์” แล้วคลิกที่ “รับคำแนะนำ”. จากนั้นรอสักครู่ให้ระบบค้นหาและแสดงผลลัพธ์คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง

 1. สำรวจผลลัพธ์

ในผลลัพธ์ที่แสดง คุณจะเห็นรายการคำสำคัญที่เกี่ยวข้องพร้อมกับปริมาณการค้นหาเฉลี่ยต่อเดือน ระดับความแข็งของการแข่งขัน และค่าคลิกที่ประมาณได้สำหรับแต่ละคำสำคัญ

 1. เพิ่มคำสำคัญเพิ่มเติม

หากต้องการเพิ่มคำสำคัญเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเพิ่มเติม” ที่คำสำคัญที่สนใจ. ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสำคัญนั้นๆ เช่น ปริมาณการค้นหาเฉลี่ยต่อเดือน คะแนนคำสำคัญ และความถี่ของคำสำคัญในแบบกำหนดเอง

 1. เปรียบเทียบแผนการค้นหา

หากใช้เครื่องมือ “เปรียบเทียบแผนการค้นหา” คุณสามารถเพิ่มคำสำคัญที่สนใจและเปรียบเทียบข้อมูลและแนวโน้มของการค้นหาของแต่ละคำสำคัญได้

 1. ดาวน์โหลดรายการคำสำคัญ

เมื่อคุณพบคำสำคัญที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถดาวน์โหลดรายการคำสำคัญเป็นไฟล์ CSV หรือนำเข้าเพื่อใช้งานในเครื่องมืออื่นๆ ในการวางแผนและการตลาดออนไลน์ของคุณ

ข้อดีของ Google Keyword Planner

ข้อดีของ Google Keyword Planner

1.Google Keyword Planner คือ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ 

Google Key­word Plan­ner เข้าถึงข้อมูลจากการค้นหาขนาดใหญ่ของ Google ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จึงช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมเกี่ยวกับปริมาณการค้นหาคำสำคัญและแนวโน้มของผู้ค้นหา

 1. Google Keyword Planner คือ คำแนะนำคำสำคัญ

Google Key­word Plan­ner จะแนะนำคำสำคัญที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำเพิ่มเติม เช่น คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง, คำสำคัญที่มีปริมาณการค้นหาสูง, และคำสำคัญที่เป็นที่นิยม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกและนำเสนอคำสำคัญที่เหมาะสมสำหรับแคมเปญการตลาดออนไลน์

 1. Google Keyword Planner ช่วยการวิเคราะห์คำสำคัญและการแข่งขัน

ผู้ใช้งานสามารถทราบระดับความแข็งของการแข่งขันสำหรับคำสำคัญที่สนใจ รวมถึงปริมาณการค้นหาเฉลี่ยต่อเดือนและค่าคลิกที่ประมาณได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจเลือกคำสำคัญที่เหมาะสมและมีโอกาสสำเร็จสูงกว่าคู่แข่ง

 1. Google Keyword Planner คือ เครื่องมือเพื่อการวางแผนและปรับแก้แผน 

Google Key­word Plan­ner เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับวางแผนและปรับแก้แผนการตลาดออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มและเปรียบเทียบคำสำคัญ เพิ่มข้อมูลสถิติการค้นหา และดาวน์โหลดรายการคำสำคัญเพื่อใช้ในการวางแผนเพิ่มเติม

 1. Google Keyword Planner ช่วยการผสานข้อมูลกับ Google Ads

ผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อกับบัญชี Google Ads ของพวกเขาสามารถนำเสนอคำแนะนำคำสำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์ได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้การวางแผนและการตั้งค่าแคมเปญการตลาดเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้น

อ่านบทความเกี่ยวกับ SEO และการตลาดออนไลน์ อื่น ๆ เพิ่มเติม

สรุป Google Key­word Planner

สรุปภาพรวมของ Google Key­word Plan­ner เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดออนไลน์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจและดำเนินการในการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท Enterblue­print คือ บริษัท รับทำ seo ราคาถูก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพการทำงานอย่างมืออาชีพ

Line Enterblueprint

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences Save