August 28, 2023

Multitasking คืออะไร

เลือกอ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

Multitasking คืออะไร เหมาะกับคนแบบไหน

เชื่อว่าในมุมมองของผู้ประกอบการ หรือ ผู้ว่าจ้างต่างก็ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย หากมีความรู้หลายด้านและสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปพร้อมกันได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว 

จะดีกว่าไหมหากเราสามารถพัฒนาทักษะการทำงานให้หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้แบบครบวงจร แถมยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับตัวเราเองไปด้วย 

Multitasking คืออะไร

ทำความรู้จัก Multitasking 

Mul­ti­task­ing คือ กระบวนการที่ผู้คนใช้เวลาและความสนใจในการดำเนินกิจกรรมหลาย ๆ อย่างพร้อมกันหรือซ้อนกัน 

โดยมักจะเกิดขึ้นในบริบทของการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องการความสนใจและแรงจูงใจจากบุคคลหนึ่งๆ หรือการใช้ทรัพยากรทางสมองเพื่อทำกิจกรรมหลายชิ้นในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างของการ mul­ti­task­ing ที่คุ้น ๆ

คือ การทำงานบนคอมพิวเตอร์พร้อมกับการเช็คอีเมลหรือสื่อสารผ่านแชทอื่นๆ หรือการที่คุณพูดโทรศัพท์ในขณะที่คุณกำลังขับรถ เป็นต้น ทั้งนี้ การใช้ mul­ti­task­ing สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ในบางครั้งมันยังช่วยให้คุณสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้มากขึ้นอีกด้วย แต่ก็มีข้อจำกัดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น

การที่สมองต้องสลับการทำงานระหว่างกิจกรรมหลายอย่างอาจทำให้ความสามารถในการทำงานแต่ละอย่างลดลงไป เนื่องจากสมองจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนกลับมาสู่ภารกิจเดิมหลังจากที่ได้สลับไปทำอย่างอื่น

การใช้ mul­ti­task­ing อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน เนื่องจากสมองอาจไม่สามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานที่มากพร้อมกันได้เสมอไป

การทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกันอาจทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น ปวดหัว ไมเกรน หรือ ภาวะเครียด เป็นต้น

การที่สมองต้องสลับงานหลายอย่างอาจทำให้คุณภาพของงานที่ทำลดลง เนื่องจากความสนใจและการโฟกัสงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

สมองมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆ แต่การที่ต้องทำ mul­ti­task­ing อาจทำให้สมองไม่สามารถมุ่งเน้นในการเรียนรู้และปรับตัวต่อสิ่งใหม่ได้เต็มที่

ทั้งนี้การใช้  Mul­ti­task­ing ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงาน หากเราสามารถควบคุมและวางแผนการทำงานให้ดีก็จะช่วยบรรเทาข้อเสียต่างๆ และจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุดให้กับเราอย่างแน่นอน 

Multitasking เหมาะกับคนประเภทไหน

Multitasking เหมาะกับคนประเภทไหน

การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน หรือ Mul­ti­task­ing เป็นกระบวนการทำงานที่คุ้นชินสำหรับบางคน ที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน

แต่การที่เราจะนำ mul­ti­task­ing มาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนั้น ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลและลักษณะบุคลิกภาพของตัวเองเป็นหลัก หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากรู้ว่าตัวเราเหมาะสมกับการทำงาน mul­ti­task­ing หรือไม่นั้น 

เราก็มีข้อมูลดี ๆ พร้อมทั้งคำแนะนำในการจัดการมาฝากเพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บุคคลที่มีความชำนาญในงานที่ต้องการ mul­ti­task­ing จะมีความสามารถในการจัดการกับกิจกรรมหลายๆ อย่างพร้อมกัน หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงานที่ต้องมีการสลับสับไปมาระหว่างงานต่างๆ คุณอาจจะมีความสามารถในการ mul­ti­task­ing อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ความสามารถในการวางแผนและจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการทำ mul­ti­task­ing โดยคุณจะต้องสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงาน และแบ่งเวลาให้กับแต่ละกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการวางแผนและจัดการเวลานี้จะช่วยให้คุณสามารถทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้อย่างเต็มที่

การ mul­ti­task­ing อาจทำให้เกิดความเครียดและกดดันในบางช่วง เช่น เมื่อต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันในระยะเวลาที่จำกัด ผู้คนที่มีความสามารถในการรับมือกับความเครียดและยืดหยุ่นทางจิตใจอาจจะมีประสิทธิภาพในการ mul­ti­task­ing มากกว่า

การ mul­ti­task­ing เป็นกระบวนการที่ต้องการการทดสอบและปรับตัวเรื่อยๆ ผู้คนที่มีความสามารถในการทดสอบแนวทางและปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการจะมีโอกาสทำ mul­ti­task­ing อย่างเป็นประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่น

การจัดการ Multitasking

การจัดการ Multitasking อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณต้องการใช้ Mul­ti­task­ing ในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน ก็อาจต้องพิจารณาในหลายๆ ขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

กำหนดลำดับความสำคัญของงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดการ mul­ti­task­ing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดการเวลาและงาน เช่น ปฏิทินออนไลน์ แอปพลิเคชันการจัดการงาน และอื่นๆ เป็นต้น

สร้างพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานแต่ละอย่าง เช่น มีพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบสำหรับงานที่ต้องการความสนใจมาก หรือ พื้นที่ที่มีข้อมูลต่างๆ เพียงพอ

หากคุณต้องการใช้ mul­ti­task­ing ก็ไม่ควรลืมให้เวลาตัวเองสำหรับการพักผ่อนเพื่อให้สมองและร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพอด้วย

ในบางกรณี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรโฟกัสที่งานหนึ่งเพียงงานเดียวและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะย้ายไปทำงานอื่นต่อ

ใช้ประสบการณ์การทำ mul­ti­task­ing เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและเป็นประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

จะเห็นได้ว่าการทำ Mul­ti­task­ing เป็นกระบวนการที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานแต่ละอย่างให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลและลักษณะของงานว่าจะเหมาะสมหรือไม่เพียงใด คนที่มีความชำนาญ ความสามารถในการวางแผนและจัดการเวลา รับมือกับความเครียด และสามารถทดสอบและปรับปรุงได้ เป็นผู้ที่อาจจะเหมาะสมกับการ mul­ti­task­ing มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การใช้ mul­ti­task­ing ควรมีการวางแผนและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถบรรเทาข้อเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

อ่านบทความเกี่ยวกับ การตลาดออนไลน์


✨ สนใจร่วมงานกับ Enterblueprint ✨

🔴 Tel : 065 — 628 — 7422

🟢 Line@ : Enterblueprint

🔵 Face­book : Enterblue­print

🟡 E‑mail : info@Enterblueprint.com

Line Enterblueprint

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences Save