การ วางแผน ธุรกิจ

Blogs

BLOGs
link backlink
Checklist On-page SEO ที่ดีเป็นอย่างไร?

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

On-page SEO
เเชร์ :

Checklist On-page SEO ที่ดีเป็นอย่างไร?

การทำเว็บไซต์ธุรกิจในปัจจุบันนั้น ต้องนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก ๆ เพราะถ้าหากคุณสามารถดำเนินการให้ปรากฎผลบนเครื่องมือค้นหาได้ก็จะทำให้ผู้ใช้งานรู้จักสินค้า หรือบริการของคุณได้มากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เทคนิคการทำ On-page SEO (Search Engine Optimization) จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่เข้ามาช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสามารถประสบผลสำเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้น

Checklist On-page SEO

On-page SEO คืออะไร

On-page SEO (Search Engine Optimization) คือ กระบวนการปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้เข้ากับการทำงานของเครื่องมือค้นหาและเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาของผู้ใช้งาน 

ช่วยทำให้เว็บไซต์สามารถติดอันสูงบนเครื่องมือค้นหาได้ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลในเรื่องของการเป็นที่รู้จักจากผู้ที่เข้ามารับชมเว็บไซต์ของคุณในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

สำหรับในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงาน คุณควรปฏิบัติตาม Checklist On-page SEO เพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 

ทั้งนี้การพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานนั้นก็มีหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้ 

 • Research Keywords (ค้นคำสำคัญ)

วิเคราะห์และเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ โดยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คำสำคัญเพื่อหาคำที่กำลังเป็นที่นิยมและมีแนวโน้วที่จะมีการใช้งานแบบต่อเนื่อง

 • เนื้อหาคุณภาพ (Quality Content)

การเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถปรากฎผลบนเครื่องมือค้นหาได้ง่าย ทั้งนี้การเลือกใช้ Keyword ในเนื้อหาควรจะต้องเป็นคำสำคัญโดยธรรมชาติจึงจะดีที่สุด

 • On-page Optimization (การปรับแต่งเพจ)

เลือกใช้ Keyword ในชื่อเรื่อง (Title tag) และ Meta Description อย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ควรจัดเรียงเนื้อหาให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนด้วยหัวข้อย่อย (Heading tags) และปรับแต่ง URL ให้กระชับและมี keyword อยู่ในนั้นด้วย

 • การใช้ภาพและมีเนื้อหาสื่อ (Image and Multimedia)

การใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาจะช่วยให้เว็บไซต์มีความสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การใช้ภาพและสื่อควรทำการปรับขนาดและย่อขนาดของภาพให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 • การใช้ Internal Links (การเชื่อมโยงภายใน)

สร้างการเชื่อมโยงภายในเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเข้ามาในเว็บไซต์ ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณ สำหรับการสร้างความเชื่อมโดยงนั้น ควรเลือกใช้คำสำคัญในรูปแบบข้อความลิงก์เพื่อให้เกิดการค้นหาเจอได้ง่าย

 • การใช้ External Links (การเชื่อมโยงภายนอก)

เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือ ซึ่งในส่วนของการเชื่อมโยงลิงก์ออกไปนั้น ควรใช้คำสำคัญที่เป็นรูปแบบข้อความลิงก์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเจอได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 • การให้โค้ดเว็บไซต์เข้ากับมือถือ (Mobile-Friendly)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณสามารถแสดงผลได้ถูกต้องบนอุปกรณ์มือถือ นอกจากนี้ควรปรับแต่ง รูปแบบไฟล์และขนาดรูปภาพ เพื่อลดเวลาโหลดเพิ่มความเร็วในการโหลดให้มากที่สุด

 • การใช้ HTTPS และความปลอดภัย (Security)

ใช้การเชื่อมต่อด้วย HTTPS เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยติดตั้ง SSL ให้เว็บไซต์ของคุณ

 • การให้ความสำคัญกับ Social Signals (สัญญาณจากโซเชียลมีเดีย)

การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ที่ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันในโซเชียลมีเดียได้

 • การตรวจสอบและปรับปรุง (Monitoring and Optimization)

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบผล การทำ SEO และปรับปรุงตามผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

การปฏิบัติตาม Checklist On-page SEO จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่น่าสนใจในหลายๆ ด้าน ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาเท่านั้น 

แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำผู้ใช้งานมายังเนื้อหาที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อีกด้วย ที่สำคัญเลยก็คือ ควรทำการปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เข้ากับเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงในวงการ SEO ตลอดเวลา

เทคนิคการทำ On-page SEO

เทคนิคการทำ On-page SEO ให้ประสบผลสำเร็จมีอะไรบ้าง

การทำ On-page SEO เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่น่าสนใจในด้านการค้นหา ซึ่งถ้าหากคุณดำเนินการด้วยเทคนิคที่เหมาะสมและปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง 

จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ในส่วนของเทคนิคที่จะช่วยให้ On-page SEO ของคุณประสบผลสำเร็จนั้น เราก็ได้รวบรวมมาไว้ให้คุณนำไปปรับใช้ดังนี้ 

 • การวิจัยและเลือกคำสำคัญให้เหมาะสม

วิเคราะห์คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และเลือกคำสำคัญที่มีการค้นหาสูงและเป็นตัวแทนของเนื้อหาทั้งหมด

 • การเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพ

เน้นการเขียนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน ทั้งนี้ควรเป็นเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์และครอบคลุมมากที่สุด

 • การปรับแต่งเรื่องและเนื้อหา

ใช้คำสำคัญในชื่อเรื่อง (Title tag) และ Meta Description และควรจัดเรียงเนื้อหาด้วยหัวข้อย่อย (Heading tags) เพื่อสร้างโครงสร้างที่สมบูรณ์

 • การใช้คำสำคัญในที่เหมาะสม

กระจายคำสำคัญในเนื้อหาอย่างธรรมชาติและเป็นระเบียบ นอกจากนี้ควรใช้คำสำคัญในเนื้อหาให้พอดี อย่าใส่ไว้มากเกินไป (Keyword Stuffing)

 • การใช้ Internal Links และ External Links อย่างเหมาะสม

สร้างการเชื่อมโยงภายในเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี

 • การให้ความสำคัญกับเนื้อหาสื่อ

ใช้ภาพ วิดีโอ และสื่อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในเนื้อหา เลือกใช้แท็ก alt ในภาพเพื่ออธิบายเนื้อหาให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจได้ง่าย

 • การตรวจสอบและปรับปรุงความเร็วในการโหลด

ปรับปรุงขนาดและรูปแบบไฟล์เพื่อลดเวลาโหลด โดยใช้เครื่องมือวัดความเร็วเพจเพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 • การปรับแต่งเว็บไซต์สำหรับมือถือและความปลอดภัย

ตรวจสอบและปรับแต่งให้เว็บไซต์เข้ากับอุปกรณ์มือถือใช้เชื่อมต่อด้วย HTTPS เพื่อความปลอดภัย

การทำ On-page SEO ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่จำเป็นต้องมีการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยการเลือกคำสำคัญให้เหมาะสม เขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพ และการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเทรนด์และนิยมของเครื่องมือค้นหา

เพียงเท่านี้การทำ On-page SEO ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหา และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างสำเร็จและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ปรึกษาการทำ SEO ฟรี! >>> คลิก

ติดต่อเรา ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บทความล่าสุด
Enterblueprint Logo