การ วางแผน ธุรกิจ

Blogs

BLOGs
link backlink
SEO สายเทา เป็นอย่างไร และแตกต่างจาก SEO สายขาวอย่างไร?
BLOGs
link backlink
SEO สายเทา เป็นอย่างไร และแตกต่างจาก SEO สายขาวอย่างไร?

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

seo สายเทา คืออะไร
เเชร์ :

SEO สายเทา เป็นอย่างไร?

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยรูปแบบ SEO เป็นอีกหนึ่งวิธียอดนิยมที่ธุรกิจสินค้า หรือบริการส่วนใหญ่เลือกใช้กันเป็นจำนวนมาก 

ซึ่งรูปแบบการทำ SEO นั้นก็ได้แบ่งออกเป็น SEO สายขาว และ SEO สายเทา โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป 

SEO สายเทา คืออะไร?

เรามาดูกันว่าทั้ง 2 รูปแบบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? 

SEO สายเทา คืออะไร?

SEO สายเทา คือ รูปแบบการทำ SEO ที่ผสานคุณสมบัติและกลยุทธ์ระหว่าง SEO สายขาว และ SEO สายดำ เข้ามาไว้ด้วยกัน 

โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลการค้นหาในเว็บไซต์ให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ตามรูปแบบวิธีการที่เป็นไปตามความนิยมและเป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา ซึ่งก็จะมีแนวทางในการทำดังนี้ 

 • เนื้อหามีคุณภาพ

สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ค้นหา โดยมีคำสำคัญที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติ

 • โครงสร้างเว็บไซต์เหมาะสม

ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ เช่น เมนูนำทางที่ชัดเจน การใช้ URL ที่เข้าใจง่าย และการตรวจสอบความเสถียรของเว็บไซต์

 • การสร้างลิงก์ที่มีคุณภาพ

สร้างลิงก์ภายนอกที่มีคุณภาพจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น บล็อกโพสต์ เว็บไซต์ข่าว หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

 • โซเชียลมีเดียและการติดต่อสื่อสาร

สร้างการประชาสัมพันธ์และสร้างความสนใจในสื่อโซเชียล การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ

ข้อดีของการทำ SEO สายเทา

ข้อดีของการทำ SEO สายเทา มีอะไรบ้าง ที่คุณควรรู้

การทำ SEO สายเทา เป็นกลยุทธ์ที่ผสานคุณสมบัติและกลยุทธ์ทั้งขาวและดำเข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีความเหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาและผู้ใช้งาน 

ทั้งนี้การทำ SEO สายเทา ก็ยังมีข้อดีหลายอย่างที่คุณควรรู้ ดังนี้

 • การผสมผสานความเหมาะสมและคุณภาพของเนื้อหา

การทำ SEO สายเทาช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน คุณสามารถผสมผสานความรู้จากทั้งกลยุทธ์ SEO สายขาวและดำเพื่อสร้างเนื้อหาที่เข้ากับความต้องการของผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาได้

 • การเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนผลการค้นหา

การทำ SEO สายเทาช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนผลการค้นหาที่หลากหลาย ทั้งผลการค้นหาธรรมชาติและผลการค้นหาจากการทำโฆษณา 

เมื่อเว็บไซต์ของคุณปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งขาวและดำ เครื่องมือค้นหาจะพิจารณาความเหมาะสมและคุณภาพของเนื้อหาเมื่อตัดสินใจในการแสดงผล

 • การสร้างลิงก์ที่เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา

การทำ SEO สายเทาช่วยสร้างลิงก์ภายนอกที่เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา ซึ่งอาจเป็นลิงก์จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บล็อกโพสต์ บทความแนะนำ หรือรายชื่อที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 • การสร้างความน่าสนใจและความเชื่อถือในผู้ค้นหา

การผสมผสานกลยุทธ์ทั้งขาวและดำช่วยสร้างความน่าสนใจและความเชื่อถือให้ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้อาจพบเนื้อหาที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้บริการกับคุณอีกครั้ง

 • การเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือและความรู้สึกในการเข้าชม

การทำ SEO สายเทาช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณ ผู้ค้นหาจะรู้สึกมั่นใจในคุณภาพของเนื้อหาและข้อมูลที่คุณให้มา ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าชมเว็บไซต์และใช้บริการของคุณ

การทำ SEO สายเทาช่วยให้คุณสามารถผสมผสานกลยุทธ์ทั้งขาวและดำเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนผลการค้นหาและสร้างความเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณในรูปแบบที่สมดุลและมีคุณภาพได้ดีมากขึ้น

SEO สายขาว คืออะไร

SEO สายขาว คืออะไร

SEO สายขาว คือ รูปแบบการทำ SEO ที่ใช้กลยุทธ์และเทคนิคที่ถูกต้องตามนโยบายและคำแนะนำของเครื่องมือค้นหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาโดยธรรมชาติ โดยมีแนวทางในการทำงานดังนี้

 • การค้นหาคำสำคัญ

การวิเคราะห์และเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ เพื่อให้ผู้ค้นหาที่เป้าหมายสามารถค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น

 • การเขียนเนื้อหาที่เน้นคุณภาพและความเข้าใจง่าย

สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ มีข้อมูลที่ถูกต้องและน่าสนใจ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของผู้อ่านและเครื่องมือค้นหา

 • โครงสร้าง HTML และข้อมูลโครงสร้าง

ใช้รหัส HTML และข้อมูลโครงสร้างให้ถูกต้อง เพื่อให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาและสามารถแสดงผลที่เหมาะสม

 • ลิงก์ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สร้างลิงก์ภายในที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และสร้างลิงก์ภายนอกที่มีความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเนื้อหา

ทั้ง SEO สายเทาและสายขาวมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลการค้นหาในเว็บไซต์ที่เหมือนกัน แต่การทำ SEO สายเทามุ่งหวังที่จะใช้กลยุทธ์ที่เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหาและสร้างความเชื่อถือ 

ในขณะที่การทำ SEO สายขาวให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของเครื่องมือค้นหาเพื่อปรับปรุงความเหมาะสมและคุณภาพของเนื้อหา 

ดังนั้นการเลือกใช้รูปแบบการทำ SEO สายไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการนำไปใช้งานของเว็บไซต์ของคุณนั่นเอง

ข้อดีของการทำ SEO สายขาว

ข้อดีของการทำ SEO สายขาว มีอะไรบ้าง

การทำ SEO สายขาวเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพและเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณให้เหมาะสมกับการค้นหาและนโยบายของเครื่องมือค้นหาเป็นหลัก

 ซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่เรื่องสำคัญหากคุณต้องการให้เว็บไซต์ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ในส่วนของข้อดีในการทำ SEO สายขาวก็ยังมีอีกหลายอย่างด้วยกัน เช่น 

 • ความยั่งยืนและยอดนิยมในเครื่องมือค้นหา

การปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของเครื่องมือค้นหาทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการประเมินเชิงบวกจากเครื่องมือค้นหา 

เมื่อเว็บไซต์ของคุณปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา เครื่องมือค้นหาจะเริ่มกำหนดตำแหน่งที่ดีในผลการค้นหา ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสปรากฏบนหน้าแรกของผลการค้นหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 • การสร้างความน่าเชื่อถือและการเชื่อมโยง

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องตามนโยบายของเครื่องมือค้นหาจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณได้เป็นอย่างดี 

ผู้ใช้งานจะมีความเชื่อมั่นในเนื้อหาจากข้อมูลที่คุณให้มา และมีโอกาสที่จะเข้าชมเว็บไซต์ของคุณบ่อยมากขึ้น

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์

การทำ SEO สายขาวช่วยให้คุณปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์และการจัดระเบียบเนื้อหาได้ง่าย 

นอกจากนี้ เครื่องมือค้นหามักจะสนับสนุนเว็บไซต์ที่มีความเร็วในการโหลดและประสิทธิภาพการให้บริการที่ดี เช่น การปรับปรุงรูปแบบของรูปภาพ การอัปเดตโค้ดและการเพิ่มประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

 • การเพิ่มโอกาสในการแสดงผลทางธุรกิจ

เมื่อเว็บไซต์ของคุณปรากฏบนหน้าแรกของผลการค้นหา จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการแสดงผลธุรกิจและสินค้าของคุณต่อผู้ใช้งานมากขึ้นตามไปด้วย และนั่นอาจนำมาซึ่งความสนใจและการเข้าชมที่มากขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ

 • การสร้างความรู้และความเข้าใจ

การทำ SEO สายขาวช่วยให้คุณศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการทำงานของเครื่องมือค้นหาได้ดีมากขึ้นและจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงความรู้และทักษะในการทำ SEO ได้เป็นอย่างดี

การทำ SEO สายขาวมีข้อดีมากมายที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนผลการค้นหาและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการทำ SEO อีกด้วย

การทำ SEO สายขาว หรือ SEO สายเทา 

การทำเว็บไซต์ ควรใช้รูปแบบการทำ SEO สายขาว หรือ SEO สายเทา 

การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาถึงเรื่องของ SEO (Search Engine Optimization) เป็นหลัก เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีการปรากฏบนผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แต่ทั้งนี้ในการเลือกรูปแบบของ SEO ที่เหมาะกับเว็บไซต์ของคุณ ควรพิจารณาเลือกรูปแบบการใช้งานให้มีความเหมาะสมมากที่สุด 

ซึ่งในการเลือกระหว่าง SEO สายขาวและ SEO สายเทา เรามีข้อมูลมาพิจารณาข้อเปรียบเทียบระหว่างทั้งสองแนวทางมาให้คุณนำไปปรับใช้ดังนี้ 

 • SEO สายขาว

ข้อดี : SEO สายขาวเน้นการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของเครื่องมือค้นหา ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ การปรับปรุงคุณภาพและเนื้อหา 

รวมไปถึงการเสริมสร้างการเชื่อมโยงที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนผลการค้นหาและสร้างความน่าสนใจให้ผู้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น

ข้อเสีย : การทำ SEO สายขาวอาจใช้เวลาและแรงงานมากขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติตามแนวทางและข้อกำหนดที่ตามมากับเครื่องมือค้นหา อีกทั้งอาจไม่ได้ผลอย่างรวดเร็วเท่ากับการใช้กลยุทธ์ SEO สายเทาหรือดำ

 • SEO สายเทา

ข้อดี : การทำ SEO สายเทา มีการผสานคุณสมบัติและกลยุทธ์ทั้งขาวและดำเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างการแสดงผลที่เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา 

นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนผลการค้นหาที่หลากหลาย เช่น การปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ การสร้างลิงก์ที่มีคุณภาพ และการเพิ่มความสนใจในสื่อโซเชียล เป็นต้น

ข้อเสีย : การทำ SEO สายเทาอาจต้องการการวางแผนและการจัดการที่ละเอียดอ่อน 

เนื่องจากต้องดูแลและปรับปรุงทั้งกลยุทธ์ที่เป็นสายขาวและสายดำ นอกจากนี้อาจต้องพยายามหาความสมดุลระหว่างการเพิ่มความน่าสนใจให้กับในผู้ใช้งานและการปฏิบัติตามแนวทางของเครื่องมือค้นหาให้เพิ่มมากขึ้น 

การเลือกใช้รูปแบบการทำ SEO คุณควรพิจารณาถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณเป็นหลัก ซึ่งถ้าคุณต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ 

การทำ SEO สายขาว อาจเหมาะสมกับคุณ แต่ถ้าต้องการผสมผสานคุณสมบัติและเป้าหมายในทั้งสองแนวทาง เพื่อสร้างการแสดงผลที่หลากหลาย 

การทำ SEO สายเทา อาจเป็นทางเลือกที่ดี แต่ทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบการทำ SEO สายขาวหรือสายเทาก็ตาม ควรมีการวางแผนและการดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณประสบผลสำเร็จในการเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนผลการค้นหาและสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน

อ่านบทความเกี่ยวกับการทำ SEO เพิ่มเติม

Content Writer : Wasuratt

ติดต่อเรา ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บทความล่าสุด
Enterblueprint Logo