การ วางแผน ธุรกิจ

Blogs

BLOGs
link backlink
รู้จักกับ Customer persona คืออะไร

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

Customer Persona
เเชร์ :

Customer persona คืออะไร

การทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งในเรื่องนี้เราสามารถนำรูปแบบการใช้ Customer Persona เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำงาน เพื่อให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการและสามารถตอบโจทย์ เข้าถึงความต้องการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Customer persona คืออะไร

ดังนั้นการทำ Customer persona จึงนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคต่าง ๆ โดยการสร้างภาพลักษณ์ หรือ โปรไฟล์เสมือนของลูกค้าที่แท้จริง

อีกทั้งยังใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการสำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะสนใจสินค้าหรือบริการของคุณ โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาสร้างเป็นรูปแบบของบุคคลลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า “Persona” เพื่อช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลึกซึ้งถึงลักษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้านั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

การทำ Customer Persona จะใช้ข้อมูลอะไรบ้าง 

การทำ Customer Persona จะใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

รูปแบบการทำ Customer persona ต้องใช้ข้อมูลหลายๆ ด้านเข้ามาประกอบร่วมกัน เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์และการเข้าถึงลูกค้านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องรวบรวมนั้น มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

 • ข้อมูลทางสถิติและ demographic : 

เช่น อายุ เพศ รายได้ เขตที่อยู่ เป็นต้น

 • ข้อมูลทางพฤติกรรม : 

เช่น วิธีการใช้เทคโนโลยี นิสัยในการช้อปปิ้ง กิจกรรมที่เข้าร่วม เป็นต้น 

 • ข้อมูลทางอารมณ์และความคาดหวัง 

เช่น ความพึงพอใจต่อประสบการณ์การซื้อสินค้า ความหวังจากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

เมื่อคุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ ก็จะสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า หรือ ผู้บริโภค ได้หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีชื่อเรียกและรายละเอียดที่ชัดเจนแตกต่างกันออกไป เช่น แม่บ้าน คนวัยทำงาน หรือ นักศึกษาที่ต้องการสะดวกในการเดินทาง เป็นต้น

โดย Customer Persona จะสร้างเป็นรูปแบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ เพื่อให้คุณสามารถใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กร เช่น การวางแผนการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาการติดต่อลูกค้า 

นอกจากนี้ การสร้าง Customer Persona ยังช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลึกซึ้ง แถมยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าต่อลูกค้าได้มากขึ้น

รวมไปถึงยังสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการเลือกใช้บริการของธุรกิจของคุณอย่างยาวนานอีกด้วย

ประโยชน์ของ Customer persona 

ประโยชน์ของ Customer persona มีเรื่องใดบ้าง ในการนำใช้กับธุรกิจ

เมื่อพูดถึงการจัดทำและใช้งาน Customer Persona ในธุรกิจ คุณก็จะมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ยังก่อให้เกิดให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งดีต่อธุรกิจและสำหรับลูกค้าด้วยกัน ดังนี้ 

 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ่ง

Customer Persona ช่วยให้ธุรกิจมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้า โดยจะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ชัดเจน เข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของพวกเขาอย่างมากขึ้น

 • การวางแผนการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์

ประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งของ Customer Persona คือช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่เป็นเอกลักษณ์และเน้นสู่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ทำให้การเข้าถึงลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

โดยใช้ข้อมูลจาก Customer Persona เข้ามาปรับปรุงธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การกำหนดกลยุทธ์การตลาดแต่ละส่วน

ในบางกรณี Customer Persona สามารถช่วยให้ธุรกิจแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ที่มีความต้องการและลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อวางกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร

การทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Customer Persona ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยการใช้ข้อมูลและภาพลักษณ์ที่ถูกต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

 • ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ

Customer Persona ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยเน้นการตัดสินใจที่มีพื้นฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ

 • สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

ด้วยความเข้าใจความต้องการเกี่ยวกับลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าให้ดีมากขึ้น และยังช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการเข้ากับความต้องการและความคาดหวังของพวกเขาได้มากขึ้นกว่าเดิม 

 • เพิ่มสิ่งน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ถูกสร้างขึ้น โดยมีพิจารณาถึง Customer Persona จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อถือของลูกค้าในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้การทำ Customer Persona เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจสินค้า หรือ บริการ ไม่เป็นเพียงแค่ทำเอกสารขึ้นมาแล้วละเลยการติดตาม แต่คุณควรนำข้อมูลที่ได้ในด้านต่างๆ ไปปรับใช้ในกิจกรรมด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์จริงในการพัฒนาธุรกิจและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

หากมีคำถาม หรือ ข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม Enterblueprint บริษัท รับทำการตลาดออนไลน์ ของเราได้เลย เราพร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา 

รวมบริการของ Enterblueprint

ปรึกษาฟรี > คลิก

 

ติดต่อเรา ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บทความล่าสุด
Enterblueprint Logo