การ วางแผน ธุรกิจ

Blogs

BLOGs
link backlink
Marketing funnel คืออะไร

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

Marketing Funnel
เเชร์ :

Marketing funnel คืออะไร

Marketing funnel คืออะไร กลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ครบเต็มรูปแบบ

Marketing funnel คือ การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์นั้น มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งก่อนที่คุณจะไปเรียนรู้หรือทำความเข้าใจในส่วนของเทคนิคต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าในแต่ละระดับให้เข้าใจเป็นอย่างดีเสียก่อน

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของการเรียนรู้ ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มลูกค้านั้น จะมีการแยกระดับชั้นต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป เราจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่าเป็นการวางแผนการตลาดแบบ Marketing funnel 

ทำความรู้จัก Marketing funnel 

Marketing Funnel หรือที่เรียกว่า กรวยกระแสการตลาด เป็นขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยให้เป้าหมายธุรกิจประสบผลสำเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้น

โดยการวางแผนนั้นจะเริ่มต้นจากการให้ลูกค้ารู้จักสินค้า หรือบริการต่างๆ ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจริง ๆ กลยุทธ์การตลาดในรูปแบบ Marketing funnel นี้จะแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นในระดับชั้นต่าง ๆ ตามพฤติกรรมการใช้งาน

โดยกำหนดให้ส่วนกว้างที่สุดคือ ด้านบน จะเป็นลูกค้าที่เริ่มต้นรู้จักแบรนด์ ไล่ระดับลงมาจนถึงส่วนแคบที่สุดคือ ด้านล่าง จะเป็นลูกค้าที่ตัดสินใจสนับสนุนสินค้า หรือบริการต่างๆ ของธุรกิจคุณ 

กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Marketing funnel มีเทคนิคสำคัญอะไรบ้าง

หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วว่า Marketing funnel คืออะไร คราวนี้เรามาดูในส่วนของขั้นตอนการทำและเทคนิคการดำเนินงานต่างๆ กันบ้าง โดยในแต่ละระดับนั้นก็จะมีลักษณะการทำงานและการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

 • Awareness (การรับรู้) 

 เป็นขั้นตอนแรกที่ลูกค้าจะได้รับรู้ถึงสินค้าหรือบริการ โดยเราควรสร้างจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่ยังไม่รู้จักได้รับรู้ ด้วยการสื่อสารผ่านการโฆษณาตามช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ โฆษณาออนไลน์ เป็นต้น

 • Interest (ความสนใจ)

เมื่อลูกค้ารับรู้ถึงสินค้าหรือบริการ ขั้นตอนถัดไปก็คือ การดึงดูดความสนใจของลูกค้าโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ แทรกเนื้อหาความรู้ ทำวิดีโอแนะนำ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ

 • Consideration (การพิจารณา)

เมื่อลูกค้าเริ่มเข้าถึงสินค้า หรือบริการ ก็เพิ่มข้อมูลในด้านต่างๆ ให้ลูกค้าได้พิจารณาและวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อื่นๆ , การอ่านรีวิวจากผู้ใช้งานจริง หรือการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ

 • Intent (ความตั้งใจ)

ในขั้นตอนนี้ลูกค้ามีความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ โดยเริ่มมีการพูดคุย หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา รวมไปถึงการติดต่อกับทีมขาย

 • Purchase (การซื้อ)

เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ขั้นตอนในส่วนนี้จะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินที่เป็นการซื้อขายจริง ๆ 

 • Retention (การรักษาลูกค้า)

หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว คุณต้องดูแลและรักษาลูกค้าให้ยังคงกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการให้บริการหลังการขาย หรือ จัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเก่า

 • Advocacy (การสนับสนุนและส่งเสริม)

ในขั้นตอนสุดท้าย ลูกค้าที่พึงพอใจกับสินค้าหรือบริการ จะสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ดีต่อคนอื่น ๆ เช่น การแนะนำสินค้าให้กับเพื่อน ๆ หรือ การแชร์รีวิวสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้การเข้าใจและวางแผนกระแสการตลาดในรูปแบบของ Marketing Funnel

จะช่วยให้คุณสามารถปรับแผนการตลาดและกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมกับลูกค้าและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายและความสำเร็จในการทำธุรกิจของคุณได้มากขึ้นอีกด้วย

Marketing funnel มีความสำคัญอย่างไร

Marketing funnel มีความสำคัญอย่างไร

การทำกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยรูปแบบ Marketing Funnel จัดว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จได้โดยง่าย

เพราะมันไม่เพียงเป็นแค่แนวคิดที่มีการวางแผนเพื่อนำลูกค้ามาสู่การซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ยังเป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้ผู้ทำกลยุทธ์ทางการตลาดได้เข้าใจสามารถวางแผนดำเนินงานให้เหมาะสมตามพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญในการทำMarketing Funnel ยังมีข้อดีต่างๆ อีกมากมายดังนี้ 

 • Marketing Funnel ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้า

Marketing Funnel ช่วยให้ผู้ทำธุรกิจเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละขั้นตอนได้เป็นอย่างดี โดยในแต่ละรูปแบบนั้นจะช่วยให้เราทราบว่าลูกค้ากำลังมองหาข้อมูลอะไร ความสนใจอยู่ที่ใด

และถึงขั้นใดในการตัดสินใจการซื้อ เพื่อให้เราสามารถปรับกิจกรรมการตลาดให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 • Marketing Funnel ช่วยในการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด

ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มาจาก Marketing Funnel เราสามารถวางแผนการตลาดในแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในขั้นตอนของความรู้และสนใจ การใช้โปรโมชั่นเพื่อเพิ่มความสนใจในการซื้อ หรือการให้บริการหลังการขายที่ดีเพื่อรักษาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 • Marketing Funnel เพิ่มโอกาสในการแปรผันลูกค้า

Marketing Funnel ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลในแต่ละขั้นตอน ซึ่งช่วยในการจับตามการแปรผันของลูกค้าที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ จากลูกค้าที่รับรู้และสนใจ ไปจนถึงขั้นตอนของการซื้อ การเข้าใจและการตอบสนองต่อการแปรผันนี้ช่วยให้เราสามารถปรับแผนการตลาดและการดูแลลูกค้าได้อย่างมีเสถียรภาพ

 • Marketing Funnel ช่วยในการวัดและวิเคราะห์ผล

การติดตามและวัดผลในแต่ละขั้นตอนของ Marketing Funnel เป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาดนั้น จากข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ เราสามารถระบุจุดที่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการตลาดดีขึ้นเรื่อย ๆ

 • Marketing Funnel เพิ่มยอดขายและกำไร

การทำ Marketing Funnel ช่วยให้เรามีการเข้าถึงและการสื่อสารกับลูกค้าได้ตรงจุด ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการแปรผันลูกค้าให้กลายเป็นผู้ซื้อจริง ๆ นอกจากนี้ มันยังช่วยเพิ่มมูลค่าลูกค้าในระยะยาว โดยการรักษาลูกค้าเก่าและสร้างความพึงพอใจที่สูงขึ้น

ด้วยความสำคัญของการทำกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยรูปแบบ Marketing Funnel จะช่วยให้เราเข้าใจและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการแปรผันลูกค้าให้กลายเป็นผู้ซื้อจริง และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว ได้อย่างไม่มีข้อสงสัย

สรุป Marketing Funnel

ดังนั้นรูปแบบการทำ Marketing Funnel เป็นเครื่องมือที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากในการวางแผนทางการตลาดในยุคปัจจุบัน การใช้ความเข้าใจในกระแสการตลาดและการวางแผนตาม Marketing Funnel จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและเจริญรุ่งเรืองไปในทิศทางที่ถูกต้องและเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ในที่สุด

หากคุณเป็นมือใหม่กำลังมองหาที่ปรึกษา วางแผนทำการตลาดออนไลน์ ติดต่อ Enterblueprint ของเราได้เลย เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการคุณทุกเวลา ทั้งด้าน รับทำ seo , รับทำ content , รับทำเว็บไซต์ และบริการเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

ติดต่อเรา ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บทความล่าสุด
Enterblueprint Logo