การ วางแผน ธุรกิจ

Blogs

BLOGs
link backlink
B2C คืออะไร

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

B2C
เเชร์ :

B2C

b2c ย่อมาจาก Business-to-Consumer ซึ่งเป็นแบบจัดการธุรกิจที่ธุรกิจหนึ่งให้บริการหรือขายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภค (Consumer) โดยไม่ผ่านตัวกลางหรือธุรกิจอื่นใด 

ธุรกิจ b2c จะมีการเน้นขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก 

เช่น เว็บไซต์ออนไลน์, แอปพลิเคชันมือถือ, หรือช่องทางการตลาดอื่น ๆ ที่ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรงและเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการ

B2C แตกต่างจาก B2B อย่างไร?

B2C แตกต่างจาก B2B อย่างไร?

B2C (Business-to-Consumer) และ B2B (Business-to-Business) เป็น 2 โมเดลธุรกิจ ที่มีลักษณะแตกต่างกันดังนี้

 • กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience)

B2C : กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ B2C เป็นผู้บริโภคทั่วไป หรือบุคคลทั่วไปที่ใช้สินค้า หรือบริการเพื่อการบริโภคแบบส่วนตัว 

B2B : กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ B2B เป็นธุรกิจ หรือองค์กร ที่ต้องการสินค้า หรือบริการสำหรับการใช้งานภายในองค์กร หรือการใช้ในการผลิตสินค้า หรือบริการของตนเอง

 • การซื้อขาย

B2C : การซื้อขายในโมเดล B2C เกิดขึ้นโดยตรงระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค โดยธุรกิจจะโฆษณาและขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางที่กำลังเป็นที่นิยมตามช่องทางต่างๆ 

เช่น เว็บไซต์ออนไลน์, โซเชียลมีเดีย, หรือร้านค้าท้องถิ่น เป็นต้น

B2B : การซื้อขายในโมเดล B2B เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ โดยการซื้อขายมักเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่มีปริมาณมากและมีมูลค่าสูง ทั้งนี้จะมีการต่อรองเกี่ยวกับราคา, เงื่อนไขการจัดส่ง, หรือการบริการเพิ่มเติมร่วมด้วย

 • รูปแบบการตลาด

B2C : การตลาดในโมเดล B2C มีการเน้นไปที่การสร้างความรู้สึกและความสนใจในสินค้าหรือบริการ 

โดยใช้กลยุทธ์การตลาดที่เน้นในเชิงทัศนคติ, ความสวยงาม, และความรู้สึกเข้าไปด้วย

B2B : การตลาดในโมเดล B2B มีการเน้นไปที่การสร้างความน่าเชื่อถือและความเข้าใจในคุณค่าของสินค้าหรือบริการ 

โดยการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์, การสร้างความไว้วางใจในความเชี่ยวชาญ, และผลกระทบทางธุรกิจเข้ามาร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

 • ลักษณะของการซื้อ

B2C : การซื้อของผู้บริโภคในโมเดลนี้จะมีลักษณะที่เร่งด่วนและตัดสินใจโดยส่วนใหญ่จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับราคาและคุณลักษณะของสินค้าเป็นหลัก

B2B : การซื้อของธุรกิจโมเดลนี้จะมีขั้นตอนการตัดสินใจที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงิน, คุณภาพของผลิตภัณฑ์, และความพร้อมในการบริการร้วมด้วย

ธุรกิจประเภท B2C

ความสำคัญของโมเดลธุรกิจประเภท B2C

โมเดลธุรกิจ ประเภท B2C (Business-to-Consumer) มีความสำคัญต่อโลกธุรกิจออนไลน์และโลกธุรกิจทั่วไปในหลากหลายด้านด้วยกัน ซึ่งสำหรับความสำคัญของ B2C ที่ทุกธุรกิจให้ความสนใจนั้นก็มีอยู่หลายประการดังนี้

 • การเพิ่มยอดขายและรายได้

B2C เป็นแหล่งรายได้สำคัญของธุรกิจทั่วๆ ไป โดยการขายสินค้า หรือบริการ ไปยังผู้บริโภคที่ใช้สินค้า หรือบริการโดยตรง สามารถช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การเสริมสร้างแบรนด์

การใช้โมเดล B2C ช่วยให้ธุรกิจสร้างแบรนด์และเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น โดยมีส่วนช่วยทำให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์การซื้อที่ดี และยังสามารถนำเสนอสินค้า หรือบริการในลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น

 • การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

การติดต่อกับลูกค้าโดยตรงในโมเดล B2C ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับลูกค้าได้มากขึ้น ทำให้มีโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อสินค้า หรือบริการซ้ำมากขึ้น 

 • การเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

การทำธุรกิจในรูปแบบ B2C ทำให้ธุรกิจสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลในด้านต่างๆ มาทำการวิเคราะห์และปรับปรุงยุทธศาสตร์การตลาดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การสร้างสรรค์ นวัตกรรม

การแข่งขันในโลกธุรกิจ B2C ส่งผลให้ธุรกิจต้องพัฒนาสินค้า หรือบริการให้มีคุณภาพและความน่าสนใจอยู่เสมอ จึงส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ในสินค้า หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ข้อดี – ข้อเสียในการทำธุรกิจ B2C ที่ควรรู้

ไม่ว่าจะทำธุรกิจประเภทไหนก็ตาม ในส่วนของกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ นั้นล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่ควรคำนึงถึงทั้งนั้น 

ซึ่งในส่วนของการทำโมเดลธุรกิจแบบ B2C (Business-to-Consumer) ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ด้วยเช่นกัน ดังนี้

ข้อดีของการทำธุรกิจ B2C

 • B2C มีตลาดใหญ่

ตลาดในภาค B2C เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากมีผู้บริโภคมากมายที่สนใจใช้สินค้าหรือบริการ

 • ความสามารถในการเริ่มต้นที่ง่าย

การเริ่มต้นธุรกิจ B2C มีการเริ่มต้นที่ง่ายกว่าธุรกิจ B2B ทั้งนี้คุณไม่ต้องมีความชำนาญ หรือความรู้เฉพาะทางในกลุ่มลูกค้า หรืออุตสาหกรรมเฉพาะก็ได้

 • เป้าหมายการตลาดชัดเจน

การทำธุรกิจ B2C มีเป้าหมายการตลาดที่ชัดเจน เนื่องจากสินค้า หรือบริการ จะเป็นสิ่งที่เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

 • การเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบที่มีนวัตกรรมช่วย

การแข่งขันในธุรกิจ B2C ส่งผลให้ธุรกิจต้องพัฒนาสินค้า หรือบริการใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสียของการทำธุรกิจ B2C

 • B2C การแข่งขันรุนแรง

ตลาด B2C มีการแข่งขันที่รุนแรงมาก เนื่องจากมีธุรกิจหลายรายที่มุ่งเน้นสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การตลาด

 • การกำหนดราคาและกำไรเป็นเรื่องที่ยาก

การกำหนดราคาในธุรกิจ B2C อาจเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากต้องพิจารณาความสมเหตุสมผลระหว่างราคาสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้า

 • ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการตลาด

ธุรกิจ B2C มักจะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 • ต้องดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การดูแลลูกค้าในธุรกิจ B2C เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากความพึงพอใจของลูกค้ามีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว

การทำธุรกิจ B2C มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เจ้าของธุรกิจควรพิจารณาและดำเนินการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทำธุรกิจในรูปแบบนี้ 

และถ้าหากในตอนนี้คุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจในโมเดลแบบไหนดี สามารถติดต่อทีมงาน Enterblueprint ของเราเข้ามาได้เลย เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำคุณทุกเวลา

อ่านบทความ : b2b คืออะไร


หากคุณสนใจบริการของเราสามารถติดต่อได้ที่

𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐛𝐥𝐮𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐜𝗼., 𝐋𝐭𝐝

บริษัท เอ็นเตอร์ บลูพรินท์ จำกัด

บริษัทรับทำการตลาดออนไลน์

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

Line@ : Enterblueprint

Facebook : Enterblueprint

E-mail : [email protected]

Services

Line Enterblueprint

ติดต่อเรา ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บทความล่าสุด
Enterblueprint Logo